Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Nieruchomości, tel.:
34 324 00 99 / 512 097 431
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Pośrednictwo nieruchomości

UWAGA URLOP!

W terminie 23.07.2018 - 3.08.2018 zespó? biura przebywa na urlopie. 

Za utrudnienia  przepraszamy.


Biuro Nieruchomo?ci "Viktoria"
- dzia?amy na rynku od  1997r.

?wiadczymy us?ugi w zakresie po?rednictwa kupna - sprzeda?y mieszka?, domów, dzia?ek, gruntów i obiektów komercyjnych oraz w zakresie najmu nieruchomo?ci mieszkalnych, u?ytkowych i komercyjnych.
Od pocz?tku zdobywaj?c zaufanie coraz wi?kszej liczby klientów prowadzimy dzia?alno?? na terenie ca?ej Polski.

Dzia?amy odpowiedzialnie i dbamy o BEZPIECZE?STWO naszych kontrahentów.

Posiadamy licencj? zawodow? nr 18  841 , jeste?my ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej.

Zawsze dopasowujemy si? do indywidualnych potrzeb i mo?liwo?ci naszych klientów.
 
Oprócz ogólnie rozumianego po?rednictwa nieruchomo?ci oferujemy Pa?stwu równie?:

  • pomoc prawn? w regulowaniu stanu prawnego nieruchomo?ci / sprawy spadkowe, darowizny, s?u?ebno?ci, podzia?y nieruchomo?ci, znoszenie wspó?w?asno?ci
  • wyceny nieruchomo?ci stosownie do ich przeznaczenia
  • pomoc specjalistów - prawników, notariuszy, rzeczoznawców, geodetów, budowla?ców, architektów, projektantów
  • pomoc przy uzyskaniu kredytów na zakup, remont, budow?, rozbudow? nieruchomo?ci - na bardzo korzystnych warunkach, dostosowanych do potrzeb i sytuacji klienta
  • pomoc w za?atwianiu wszelkich formalno?ci zwi?zanych z kredytem
  • skuteczn? reklam? w lokalnych mediach i na naszych stronach internetowych.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy z naszym biurem
oraz do zapoznania si? z nasz? ofert?!
Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2022 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.04 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: pizzeria Częstochowa - teledyski z koncertu - oświetlenie dekoracyjne
[« zwiń]: geodezja Będzin - narkomania - kod: 0817-1234-2207
nieruchomości Częstochowa
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.