Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Kredyty, tel.:
0506 190 880
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Kredyty gotówkoweOferujemy naszym klientom szerok? gam? kredytów gotówkowych na dowolny cel.
Udzielamy kredytów klientom uzyskuj?cym dochody z tytu?u:

- umowy o prac?, tak?e na czas okre?lony
- umów zlecenia, umów o dzie?o, kontraktów
- dzia?alno?ci gospodarczej / rycza?t, karta podatkowa, ksi??ka przychodów i rozchodów, zasady ogólne
- prowadzenie gospodarstwa rolnego / kredyty dla rolników
- emerytury
- renty strukturalnej
- renty inwalidzkiej / tak?e na czas okre?lony
- renty rodzinnej po zmar?ym ma??onku
- zasi?ku przedemerytalnego
- urlopu górniczego
- urlopu kolejowego
- wykonywania wolnych zawodów

- Proponujemy kredyty od 1000 z? nawet do 120.000 z?.
- Decyzj? kredytow? otrzymacie Pa?stwo bardzo szybko, nawet tego samego dnia.
- Okres sp?aty kredytu rozk?adamy do 84 miesi?cy!
- Proponujemy tak?e procedury uproszczone bez za?wiadcze? o dochodach / dla okre?lonych grup zawodowych, przedstawicieli wolnych zawodów, przy niewielkich kwotach kredytów/.
- Zapewniamy profesjonaln? obs?ug? i dobór odpowiedniej dla Pa?stwa oferty kredytowej.
- Oferujemy kredyty dla osób o niskich dochodach.
- Istnieje mo?liwo?? ??czenia dochodów z ró?nych ?róde?.

Proponujemy kredyty:
- bez por?czycieli i dodatkowych zabezpiecze?,
- bez zgody wspó?ma??onka.

?adnych ukrytych op?at, niskie mar?e i prowizje bankowe!
Liczne promocje!

U nas mo?ecie Pa?stwo wybra? termin p?atno?ci raty, mo?ecie tak?e zwi?kszy? swoje bezpiecze?stwo poprzez wybór dodatkowej opcji ubezpieczenia kredytu /od ryzyka utraty pracy, od powa?nego zachorowania lub wypadku oraz na wypadek ?mierci /.

Oferujemy Pa?stwu tak?e KREDYTY KONSOLIDACYJNE  na sp?at? innych zobowi?za?:
- kredytów i po?yczek gotówkowych,
- kredytów samochodowych
- kredytów ratalnych na zakup towarów i us?ug,
- kredytów w rachunkach oszcz?dno?ciowo  rozliczeniowych,
- zad?u?e? na kartach kredytowych.
Przy kredytach konsolidacyjnych macie Pa?stwo mo?liwo?? dobrania gotówki na bie??ce potrzeby.
Zamiast kilku rat mo?ecie p?aci? Pa?stwo jedn?, ni?sz? rat?!

PRZYJD? DO NASZEJ FIRMY, A ZNAJDZIEMY KREDYT ODPOWIADAJ?CY TWOIM POTRZEBOM.

DZIA?AMY PROFESJONALNIE, SZYBKO I SKUTECZNIE!
Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2022 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.04 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: pizzeria Częstochowa - ambitna muzyka - artroza
[« zwiń]: producent smyczy - kod: 0817-1203-2250
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.