Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Sekretariat, tel.:
34 324 00 99
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Witamy na naszej stronie internetowej!
   
Szanowni Pa?stwo

Jeste?my firm? funkcjonuj?c? na rynku od 2000r.
W ka?dej z dziedzin dzia?alno?ci naszej firmy kompleksow? i profesjonaln? obs?ug? zapewni? Pa?stwu nasi pracownicy - specjali?ci w ka?dej z dziedzin: prawnicy specjalizuj?cy si? w prawie ubezpiecze? prawnicy specjalizuj?cy si? w obs?udze transakcji po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami oraz we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, licencjonowani po?rednicy w obrocie nieruchomo?ciami, doradcy kredytowi, brokerzy, doradcy ubezpieczeniowi oraz pracownicy dbaj?cy o sprawn? prac? naszego biura.
Zakres naszej dzia?alno?ci jest szeroki i obejmuje m.in.:

- doradztwo i po?rednictwo finansowe w zakresie kredyt?w hipotecznych i inwestycyjno - gospodarczych, dotacji i program?w unijnych ,

- kredyty got?wkowe, samochodowe, konsolidacyjne dla os?b fizycznych osi?gaj?cych dochody z r??nych tytu??w /umowa o prac?, renta, emerytura, dzia?alno?? gospodarcza, dzia?alno?? rolnicza

- windykacje nale?no?ci: wykup wierzytelno?ci /faktur, weksli, wyrok?w/, post?powanie uk?adowe z wierzycielami, negocjowanie warunk?w sp?aty zad?u?enia, dochodzenie roszcze? finansowych od firm i os?b prywatnych,

- kompleksowa obs?uga inwestycji: sprzeda? i wynajem obiekt?w produkcyjnych, magazynowych, grunt?w inwestycyjnych, pe?na obs?uga prawna, techniczna i finansowa, wyceny i inwentaryzacje nieruchomo?ci, podzia?y nieruchomo?ci, biznes plany,

- odszkodowania: oferujemy kompleksow?, szybk? obs?ug? szk?d rzeczowych i osobowych w wypadkach drogowych, domowych, przy pracy, z tytu?u b??d?w w sztuce lekarskiej;
reprezentujemy osoby poszkodowane przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, zajmujemy si? pisaniem zg?osze?, poda?, odwo?a? oraz ustalaniem wysoko?ci roszcze?,

- nieruchomo?ci: oferujemy us?ugi w zakresie po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami mieszkalnymi i komercyjnymi, pe?n? obs?ug? prawn? transakcji, pomoc prawn? w sprawach zwi?zanych z regulowaniem stan?w prawnych nieruchomo?ci, pomoc przy uzyskaniu kredyt?w na zakup nieruchomo?ci, remont, rozbudow? itp.
           
Pomagamy  osobom g?uchoniemym
                                                                                       
Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2022 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.03 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: naprawa naczep - pizza Częstochowa - muzyka do ściągnięcia - instalacje alarmowe Częstochowa
[« zwiń]: kagańce producent - pozycjonowanie Częstochowa - sałatki Częstochowa - kod: 0818-1222-2245
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.